زندگی خودرا تغیر دهید! مهارت های حرفه ای خودرا افزایش دهید!

اتحادیه اروپا و برنامه انکشافی سازمان ملل متحد(UNDP) روند درخواست سال ۲۰۲۰ میلادی را برای تحصیل زنان افغان در قزاقستان اغاز می کنند!

!تطبیق می گردد(UNDP) این برنامه از طرف اتحادیه اروپا تمویل و از طرف

(TVET) آموزش فنی و حرفه ای در رشته معدن

چه است؟ TVET

آموزش فنی و حرفه ای اصطلاحی چتر برای شامل فعالیت های آموزشی است. اگر می خواهید مهارت های دیگری را ایجاد کنید که فکر می کنید برای حرفه شما ضروری است یا می خواهید مهارت
.باید انتخاب شما باشد TVET های فعلی خودرا در مدت کوتاه تر از مدرک تحصیلی تقویت کنید، پس
.به معنای مهارت مجدد یا ادامه پیشرفت حرفه ای است TVET

؟TVET چرا

تغیرات سریع تکنالوجیکی، مستلزم این است که متخصصان به طوری مداوم علم
.و مهارت خود را مجدد نماید

جرمنی
۴۷.۲ فیصد (تقریبا نیمی از جمعیت) یک مدرک رسمی حرفه ای را در سال ۲۰۱۶ برگزار کرده اند. بیساری از کشورهای اروپا، همچینن ایالات متحده و چین در تلاش آند تا مودل آموزش و حرفه ای جرمنی را در کشورشان تطبیق نماید.
جمهوری کوریا
تقریباً ۴۰ فیصد از شاگردان دوره ثانو در حال حاصر در
.ثبت نام کرده آند TVET آموزش

کانادا
در سیستم آموزش فنی و حرفه ای رونق دارد. اکثریت از پوهنځی های ان دارنده برنامه های TVET در نصاب تعلیمی شان است.
TVET مزایای اقتصادی چشمیگری بدست میاورد. این کمک می کند تا با فراهم آوردن فرصت ها برای دستیابی به مهارت در مدت زمان کوتاه ، بیکاری جوانان را به حداقل برساند و شروع به کار موفق کند.

مدت بورس چقدر است؟

سپتامبر ۲۰۲۱ - می ۲۰۲۲
.دور اول مبتنی بر تئوری است; دوره دوم تجربه کار عملی است
سپتامبر ۲۰۲۰ - می۲۰۲۱
دوره بنیاد زبان انگلیسی ، زبان ابتدایی روسیچه کسی می تواند درخواست ارسال کند؟

زنان ملی افغان که دارنده مدرک لیسانس و یا ماستری هستند و می خواهند مهارت های حرفه ای خود را از طریق برنامه TVET در معدن افزایش دهد.
معیارهای اصلی انتخاب شامل علم زبان انگلیسی می باشد که پاینتر از سطح ابتدایی نباشد و همچینن به طوری موفقانه سپری نمودن مصاحبه با اعضای کمیته انتخاب
تجربه کاری امتیاز است اما لازمی نیست
در معدن * درخواست ارسال کنم، اگر تحصیلات قبلی من در معدن نیست؟ * TVET ایا ما میتوانم که به
TVET بله، شما می توانید درخواست ارسال کنید، حتا اگر تحصیلات قبلی شما در معدن نبوده. از انجا که
به معنای مهارت مجدد و یا پیشرفت حرفه ای است، درخواست کننده گان می توانند برای ارتقاء مهارت ها و
آموزش های فعلی یا تسلط بر مهارت های مجدد در این زمینه اقدام کنند تا چانس خود را برای فرصت های شغلی
.جدید در آینده افزایش دهند
(برنامه تحصیلی و رشته تحصیلی نمی تواند در هر زمان دوره تغییر یابد *)
معدن چه است؟ وقتی من فارغ از این تحصیل میشوم، چه مهارت ها را کسب خواهم کرد؟
معدن علمی است در مورد استخراج منابع طبعی. رشد اقتصاد ملی افغانستان نیاز به تقویت سکتور استخراجی، به حد اکثر رساندن درآمد از بهره برداری مواد معدنی، افزایش پایدار و پیش بینی درآمد معادن و گسترش اکتشاف نفت و گاز دارد. علاقه خاصی به آموزش
.زنان در استفاده از تکنالوجی جدید وجود دارد که می تواند فرصت های شغلی آنها را به شمول در سکتور خصوصی بیشتر بهبود بخشد
من در کجا تحصیل خواهم کرد؟
شما معدن را در Kazakh-British Technical University در ألماتی مطالعه خواهم کرد، یکی از پوهنتون های عالی اسیا میانه است. این پوهنتون ارتباطات خوبی به فابریکه های صنعتی برقرار کرده اند که فرصت خوبی را برای کسب مهارتهای عملی در نیمه دوم برنامه TVET برای محصیلن فراهم می کند. پس از اتمام مودل های نظری و عملی، پوهنتون سند موفقیت از برنامه را اعطاء میکند. درباره KBTU اطلاعات بیشتر کسب کنید: /https://www.kbtu.kz/fa

بورس تحصیلی چه را تحت پوشش قرار می دهد؟

:بورس تحصیلی فقد برای برنده بورس امکانات ذیل را تحت پوشش قرار می دهد
مصارف تحصیل
بودوباش
تکت سفر
مدد معاش
.بقیه هزینه های مربوط به افراد وابسته احتمالی، از جمله کودکان تحت پوشش بورسیه نمی باشد

مراحل انتخاب رقابتی:

1
تاریخ ختم ارسال درخواست تا ۱۰ ماه جون سال ۲۰۲۰میلادی ، ساعت ۱:۰۰ بعد از ظهر، وقت افغانستان (UTC +4: 30)
لطفاً بخش "لیست اسناد مورد نیاز" را با دقت بخوانید. فقط کاندیدان لیست کوتاه در مرحله بعد دعوت می شوند، امتحان
;(نوشتاری انگلیسی
2
امتحان نوشتاری انگلیسی
;(فارمت و تاریخ به زودی اعلام خواهد شد. فقط کاندیدان لیست کوتا به مرحله نهایی دعوت میشود، مصاحبه)
3
مصاحبه با اعضای کمیته انتخاب
(محل و تاریخ به زودی اعلام می شود)

لیست اسناد ضروری*:

;پاسپورت و/یا تذکره
(فورم درخواست ( لطفاً داونلود نماید
;(تمام بخش های آن لازمی است)
:اسناد تحصیلات به شمول ترانسکریپت، به شرح ذیل
شهادت نامه دوره ثانوی.
دیپلوم دوره لیسانس.
.اگر دیپلوم دوره ماستری دارید، لطفاً آن را نیز شامل سازید
برای اشتراک در این رقابت و تحصیل در جمهوری قزاقستان رضایت والدین
یا همسر درخواست کننده به شکل نوشتاری و امضا شده
.(در فورم اختیاری)
تشویق نامه مختصر به زبان انگلیسی
(از 300 کلمه بیشتر نباشد).
*اسناد باید به دقت سکن شده و تا تاریخ ۱۰ ماه جون سال ۲۰۲۰میلادی ، ساعت ۱:۰۰ بعد از ظهر، وقت افغانستان (UTC +4: 30) همرا به نام و تخلص درخواست کننده به زبان انگلیسی در بخش موضوع ایمیل به این ایمیل ادرس apply@afghanwomenscholarship.kz ارسال شود. اسناد که بطور ضعیف سکن، ارسال نادرست و یا هم جزیی ناتکمیل باشد پذیرفته نمی شود. فقط درخواست های ارسال شده به مدت زمان تعین شده آن در نظر گرفته میشود. توضیحات تماس کاندید باید درست باشد. کاندیدان از طریق ایمیل مطلع می شوند که آیا درخواست آنها موفق و یا ناموفق بوده.
:ارتباطات

ا
گر شما هر گونه سوال یا تحقیق مربوط به ارسال درخواست و/یا واجد شرایط بودن با ان را دارید، لطفاً به
.تماس بگیرید apply@afghanwomenscholarship.kz

!به نمایندگی از اتحادیه اروپا و برنامه انکشافی سازمان ملل متحد آرزوی موفقیت را برای شما داریم
این پروژه توسط اتحادیه اروپا تمویل و توسط UNDP تطبیق می گردد
Made on
Tilda